Trang website không quảng cáo https://animevip.tv/
Xin Chúc Mừng
 Kim Đan  Kiếm phong kim Đã Thăng Cấp Lên Level 5  Trúc Cơ  mayhabuoi Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Trúc Cơ  Dâm dâm lão tổ Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Trúc Cơ  18..04...2004 Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Trúc Cơ  Thiên Hình Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Trúc Cơ  Chú tiểu Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Trúc Cơ  BonJav Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Trúc Cơ  kiemtien Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Trúc Cơ  phinzin Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Trúc Cơ  ZiSadBoy Đã Thăng Cấp Lên Level 3

Thế Giới Hoàn Mỹ

Thế Giới Hoàn Mỹ
visibility 269,701
Tên khác
Thế Giới Hoàn Mỹ
Trạng thái
Đang Cập Nhật
Điểm
7.7 || 82 đánh giá
Phát hành
2021
Thời lượng
70/78
Lượt Xem
269,701

Nội dung

PHIM ĐƯỢC CẬP NHẬT 1 TẬP MỖI THỨ 6, HÀNG TUẦN

Main: Hoang Thiên Đế - Thạch Hạo

Vợ: Hỏa Linh Nhi (chính thất), Vân Hi (mẹ của Tiểu Thạch Đầu), Thanh Y 

Cảnh giới: 

 • Phàm Nhân:
  1. Bàn Huyết Cảnh
  2. Động Thiên Cảnh: 1 Động Thiên – 10 Động Thiên (Cực Cảnh)
  3. Hóa Linh Cảnh: Thân Thể Thành Linh – Trọng Tố Chân Ngã – Động Thiên Dưỡng Linh
  4. Minh Văn Cảnh (Phong Hầu)
  5. Liệt Trận Cảnh (Vương Giả)
  6. Tôn Giả Cảnh
 • Thần Đạo:
  1. Thần Hỏa Cảnh (Ngụy Thần)
  2. Chân Nhất Cảnh (Chân Thần)
  3. Thánh Tế Cảnh (Thần Vương)
  4. Thiên Thần Cảnh
  5. Hư Đạo Cảnh
  6. Trảm Ngã Cảnh
  7. Độn Nhất Cảnh (Chí Tôn)
  8. Chí Tôn Cảnh
  9. Chí Tôn Cực Đạo (Nhân Đạo Đỉnh Phong)
 • Tiên Đạo (Trường Sinh Lĩnh Vực): Chân Tiên → Tiên Vương → Chuẩn Tiên Đế → Tiên Đế
 • Hệ Thống Tu Luyện do main tự sáng tạo: Luân Hải Bí Cảnh → Đạo Cung Bí Cảnh → Tứ Cực Bí Cảnh → Hóa Long Bí Cảnh → Tiên Đài Bí Cảnh (thế thứ 10 Độ Kiếp Thành Chân Tiên) → Tiên Vương → Chuẩn Tiên Đế → Tiên Đế

Bình luận (94)
refresh
north