Trang website không quảng cáo https://animevip.tv/
Xin Chúc Mừng
 Trúc Cơ  noconbin Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Trúc Cơ  Chỉ Pháp Vô Song Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Trúc Cơ  Cảnh Ninh Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Trúc Cơ  YuHao Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Trúc Cơ  Ghost.lag Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Trúc Cơ  vkippham Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Trúc Cơ  kiemtien Đã Thăng Cấp Lên Level 3  Kim Đan  Gió97 Đã Thăng Cấp Lên Level 5  Trúc Cơ  ㅤㅤㅤ Đã Thăng Cấp Lên Level 4  Trúc Cơ  Trần Thiện Đã Thăng Cấp Lên Level 3

Thần Ấn Vương Tọa

Thần Ấn Vương Tọa
visibility 120,979
Tên khác
Throne Of Seal (2022)
Trạng thái
Đang Cập Nhật
Điểm
9 || 59 đánh giá
Phát hành
2020
Thời lượng
18/??
Lượt Xem
120,979

Nội dung

PHIM ĐƯỢC CẬP NHẬT 1 TẬP MỖI THỨ 5, HÀNG TUẦN

Người chơi hệ chung tình 1 vợ: Thánh nữ Luân Hồi - Thái Nhi ( Thải Nhi )

Các cấp kỵ sĩ:

  • Người hầu Kỵ Sĩ (Kỵ Sĩ Tùy Tùng): 10 – 100 điểm linh lực.
  • Kỵ Sĩ Chuẩn: 101 – 200 điểm linh lực.
  • Kỵ sĩ: 201 – 500 điểm linh lực.
  • Đại Kỵ sĩ: 501 – 2000 điểm linh lực.
  • Kỵ Sĩ Đại Địa: 2001 – 4000 điểm linh lực.
  • Kỵ Sĩ Huy Diệu: 4001 – 10000 điểm linh lực.
  • Kỵ Sĩ Thánh Điện  : 10001 – 30 ngàn điểm linh lực
  • Thánh Kỵ Sĩ :30001 – 100 ngàn điểm linh lực.
  • Kỵ Sĩ Thần Thánh: 100 ngàn điểm linh lực trở lên

Bình luận (40)
refresh
north