Chúc mọi người xem phim vui vẻ.....
Xin Chúc Mừng
 Nguyên Anh  Ghét thứ nói nhiều Đã Thăng Cấp Lên Level 17  Nguyên Anh  TienVuong2108 Đã Thăng Cấp Lên Level 17  Hóa Thần  公子 Đã Thăng Cấp Lên Level 21  Hóa Thần  Si Công Tử Đã Thăng Cấp Lên Level 27  Luyện Hư Kỳ  mạc tà Đã Thăng Cấp Lên Level 35  Nguyên Anh  Tại hạ là Vũ Đế Đã Thăng Cấp Lên Level 11  Hóa Thần  Gà Trống Đã Thăng Cấp Lên Level 21  Nguyên Anh  Thần Hoàng Đã Thăng Cấp Lên Level 11  Nguyên Anh  Sayhoathinh Đã Thăng Cấp Lên Level 19  Nguyên Anh  Tèo Cody Đã Thăng Cấp Lên Level 13

Nhất Kiếm Độc Tôn

Nhất Kiếm Độc Tôn
visibility 47,739
Thể loại
Tên khác
Nhất Kiếm Độc Tôn
Trạng thái
Đang Cập Nhật
Điểm
4.8 || 17 đánh giá
Phát hành
2022
Thời lượng
16/??
Lượt Xem
47,739

Nội dung

Chư thiên thần phật tiên, không qua đến nhất kiếm !


Cảnh giới:

- Kiếm phân chia: Tục kiếm, linh kiếm, minh kiếm, chân kiếm, thiên kiếm, đạo kiếm, bất hủ chi kiếm...

- Tu luyện phân chia: Thối Thể cảnh, luyện lực cảnh, Nội Tráng cảnh, Kiêm Tu cảnh, Bất Tức cảnh, Khí Biến cảnh, Kim Thân cảnh, Ngự Khí cảnh, Lăng Không cảnh, Thông U cảnh, Thần Hợp cảnh, Vạn Pháp cảnh, chân Vạn Pháp cảnh, Ngự Pháp cảnh, chân Ngự Pháp cảnh, Phá Không cảnh, Nguyên Cảnh, Âm cảnh, Vô Thượng Chi Cảnh, Thánh cảnh, Tạo Hóa cảnh, Đạo cảnh, Thủy Đạo cảnh, Tri Đạo cảnh, Chứng Đạo cảnh, Chưởng Đạo cảnh, Thiên Đạo cảnh, Phong Đế, Thần cảnh, Chí cảnh, đỉnh phong Chí cảnh, nửa bước Đăng Phong cảnh, Đăng Phong cảnh, nữa bước Vị Tri cảnh, Vị Tri cảnh, Tạo Cực cảnh, Địa Tiên cảnh, Mệnh cảnh, Phá Mệnh cảnh, Cầu Đạo cảnh, Nhập Đạo cảnh, Phá Đạo cảnh...


- Năm Chiều: Thủy Nguyên cảnh, lập Càn Khôn, khải Âm Dương, hiểu sinh tử, phá Thiên Cơ, Minh Nhân Quả, nhập Luân Hồi...

Từ Khóa

Bình luận (21)
refresh
north